Kungsbacka kommun

Kungsbacka är en växande kommun där både människor och företag utvecklas. Hos oss arbetar människor som vill, vågar och kan. Vill du bli en av oss?

Myndighetsutövning, stöd och behandling
Myndighetsutövning, stöd och behandling är en av förvaltningens fyra verksamheter och ansvarar för myndighetsutövning inom socialtjänstens område och inom LSS för barn, unga och vuxna. Det innebär att vi utreder individers och familjers behov av olika typer av stöd- och behandlingsinsatser enligt Socialtjänstlagen, SoL liksom behov av insatser enligt Lagen om stöd och service, LSS.

Vi är under utveckling för en sammanslagning mellan nämnderna för Individ och Familjeomsorg samt Funktionsstöd. Därför ser vi över vår organisation för en effektiv och kvalitativ socialtjänstprocess, där fokus ligger på samsyn, samarbete och sömlöshet mellan myndighetsutövande och verkställande verksamhet.

Vi söker en ny kollega som drivs av att vilja möta den utmaning vi, liksom övriga kommuner i landet, står inför inom socialtjänstens område med syfte på kompetensförsörjning och ekonomiska förutsättningar. Hur kan vi arbeta smartare med digitaliseringens möjligheter, effektivare arbetssätt och samtidigt bygga en arbetsplats där man som medarbetare vill arbeta, vara delaktig, trivs, och kontinuiteten består?

Vill, vågar och kan – Vår arbetsplatskultur
Organisationens sätt att möta framtida utmaningar är att se kommunen som en helhet, ETT Kungsbacka där varje medarbetare förväntas se till nyttan för våra invånare, och besökare i varje handling. Vi vill ha medarbetare som vill, vågar och kan och våra nycklar för att nå dit är ett agerande som utgår från:

  • Vi samarbetar
  • Vi levererar
  • Vi välkomnar
  • Vi tänker nytt

Om rollen
Som verksamhetschef arbetar du på strategisk nivå där du driver utvecklingen framåt tillsammans med verksamhetens enhetschefer som står för specialistkunskapen. Du har personal, budget- och verksamhetsansvar. Du kommer att arbeta med utveckling och förändring utifrån omvärld, prognos, analys, uppföljning, samt arbetsmiljö. Några exempel på utvecklingsområden är:

  • Digitaliseringens möjligheter och effektivare arbetssätt
  • Kommunövergripande samverkan: Tidiga insatser för familjer o barn med särskilda behov, psykisk ohälsa, brottförebyggande samverkan och våld i nära relation 

I din roll ingår i övrigt att leda verksamhetens ledningsgrupp samtidigt som du kommer att ingå i förvaltningens ledningsgrupp där du medverkar i ledning, styrning och utveckling av förvaltningens samlade verksamhet såväl som i kommunens gemensamma frågor. Som verksamhetschef rapporterar du till förvaltningschefen.

Din profil
Du som söker har högskoleexamen inom relevant område såväl som goda kunskaper om den lagstiftning som styr socialtjänstens område. Tjänsten kräver dokumenterade erfarenheter av ledarskap samt att du arbetat i en politisk styrd organisation. Vidare har du erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete. Har du varit chef över chefer ser vi det som meriterande. Kunskap inom juridik och/eller ekonomi är också meriterande.

Ledarskap är viktigt för oss i Kungsbacka kommun. Alla våra chefer går utbildningen Utvecklande Ledarskap, UL, och förväntas arbeta utifrån UL som förhållningssätt. Vi har ett gemensamt introduktionsprogram för våra chefer. Du som söker tjänsten är en ansvarsfull ledare med positivt driv som får andra att vilja och våga. Du är modig, inspirerar till nytänkande och utveckling samt skapar möjlighet för andra att vara delaktiga vid beslut.

Ditt sätt att möta människor med värme, energi och respekt skapar entusiasm och arbetsglädje. Att samarbeta med andra ser du som en självklarhet. Du tänker strategiskt, har ett brett perspektiv på frågor och är tydlig i din kommunikation där du säkerställer att budskapen når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Känner du igen dig?

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vi erbjuder
En tillsvidaretjänst på heltid med start enligt överenskommelse. Ansök gärna redan idag dock senast den 27 juli 2018. Urval och intervjuer kommer att påbörjas from vecka 31. Vi ser fram emot att höra från dig!

Om oss på förvaltningen för Individ & Familjeomsorg
På förvaltningen arbetar cirka 800 medarbetare. Vi är i dag fyra verksamhetsområden som drivs av en verksamhetschef där myndighetsutövning, stöd och behandling är en av dessa. I de tre övriga verksamheterna bedriver vi verkställighet inom LSS och SoL såsom boenden och korttidsvistelse för personer med funktionsnedsättning, daglig verksamhet, personlig assistans, socialpsykiatriskt stöd. Förvaltningen har en administrativ verksamhet direkt under förvaltningschefen för stöd och styrning. Där ingår kanslifunktion, HR, Ekonomi, IT, och utvecklingsledning.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kungsbacka
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/564
Kontakt
  • Eva Apelvi, förvaltningschef, eva.apelvi@kungsbacka.se
  • Rekryteringscenter, 0300-83 41 11
Publicerat 2018-06-27
Sista ansökningsdag 2018-07-27

Tillbaka till lediga jobb